Anvendelse af primære nyreisolater fra mennesker til undersøgelse af de molekylære aspekter af blodtryksreguleringen

Henrik Dimke

Forhøjet blodtryk (hypertension) er et stort sundhedsproblem. Hjerteforeningen vurderer, at ca. 950.000 danskere har forhøjet blodtryk - en sygdom der påvirker både livskvaliteten og øger dødeligheden. Nyrerne spiller vigtige roller i en række fysiologiske processer og er særlig vigtige for vedligeholdelsen af blodtrykket. Dette skyldes nyrernes evne til at justere mængden af salt, som udskilles i urinen. Det sker ved at regulere specifikke transportproteiner. Ændringer i nyrernes salttransport forstyrres i varierende grad i de fleste tilstande med forhøjet blodtryk. Lægemidler, der øger udskillelsen af salt, er første behandling af forhøjet blodtryk. Forståelsen af hvordan menneskets nyre regulerer blodtrykket, er vigtig for at forstå årsagen til denne udbredte folkesygdom.

Projektet har til formål at udvikle protokoller til at anvende isoleret væv fra den humane nyre til at studere de molekylære aspekter, der bidrager til vedligeholdelsen af blodtryk og hypertension. Væv vil blive isoleret fra nyrer, der efter informeret samtykke doneres af patienter, indlagt til nyrefjernelse - oftest på grund af nyrekræft. Anvendelsen af disse isolater vil væsentligt reducere antallet af dyr, der er nødvendige for disse undersøgelser, da vi kan erstatte de forsøg fra mus med dem fra den humane nyre. Vævet der anvendes bliver ellers blot destrueret efter fjernelsen af nyren.

Brug af humant væv i denne type forskning vil, udover at reducere antallet af dyr, også kunne overkomme nogle af de tilsyneladende artsforskelle der naturligt findes mellem mus og mennesker. En bedre forståelse af hvordan den humane nyre fungerer kan øge forståelsen for de mekanismer, der fører til forhøjet blodtryk og kan hjælpe behandlingen af denne sygdom.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.