Forsøgsdyr i undervisningsøjemed

26-10-2022

Dannmarks 3R-Center har forfattet en artikel om anvendelsen af forsøgsdyr i forbindelse med undervisning.

Forsøgsdyr i undervisningsøjemed

I Danmarks anvendes i omegnen af 4.000 forsøgsdyr årligt i forbindelse med undervisning. Denne artikel har til formål - særlig i forhold til lægmand - at give et indblik i, hvilke typer af undervisning, disse forsøgsdyr anvendes.

Anvendelsen af nogle dyrearter kræver ikke en forsøgsdyrstilladelse. Eksempelvis er insekter og orme - i lovmæssig henseende - ikke at betragte som forsøgsdyr, hvorfor anvendelsen af sådanne ikke kræver en dyreforsøgstilladelse, og en eventuel brug af sådanne dyr defor ikke inkluderes i ovennævnte tal.

Det er heller ikke alle undervisningsformål, som kræver en dyreforsøgstilladelse og dermed – heller ikke – er inkluderet i optællingen. Hvis et dyr - i forbindelse med en undervisningssituation - "blot" udsættes for en belastning, som vurderes mindre end ubehaget/smerten ved et nålestik, er anvendelsen således ikke at betragte som et dyreforsøg. Et eksempel herpå er undervisning i at håndtere og fiksere et dyr forud for veterinære indgreb. Et andet eksempel er undervisning i anatomi- og obduktion, hvortil der benyttes aflivede dyr.

Denne artikel omhandler udelukkende anvendelsen af dyr til tilladelseskrævende undervisning. Artiklen vil siden hen suppleres af en artikel om den ikke-tilladelseskrævende anvendelse af dyr i undervisning.