Opsummering af 2014-symposiet

Danmarks 3R-Centers første symposium løb således af stablen på Hotel Skt. Petri i København 2. oktober 2014.  Hele 185 personer havde tilmeldt sig symposiet, hvilket tydeliggjorde, at et sådan arrangement havde sin berettigelse, ligesom vi i Danmarks 3R-Center tilsyneladende havde ramt rigtigt i forbindelse med både lokation og program for symposiet.

Symposiets deltagere kunne nyde godt af et alsidigt program med indlagte kaffepauser og frokost, der blev benyttet flittigt til at netværke med kollegaer og fagfæller på kryds og tværs.

”For en gangs skyld var der tid til at tale med folk. Tak for en god dag”

Symposiet blev åbnet af konferencier Peter Bollen, som er bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center.
Første indlægsholder var bestyrelsesformanden i Danmarks 3R-Center Christine Lydia Nellemann, som gjorde rede for centerets baggrund, strategi og bedrifter.

Danmarks 3R-Center uddelte forskningsmidler til fire forskningsprojekter i 2014, som hver især bidrager til at optimere forsøgsdyrsområdet inden for deres specifikke 3R-forskningsområde. De fire støttemodtagere (Dorte Bratbo Sørensen, Mette Bjerre, Klas Abelson og Axel Kornerup Hansen) præsenterede deres respektive forskningsprojekt og tydeliggjorde dermed vigtigheden af, at Danmarks 3R-Center igangsætter sådanne projekter, der kan få en stor indflydelse på forsøgsdyrsområdet.

”Generelt gode indlæg. Indlæg af Mette Bjerre gav godt indtryk af muligheder for replacement”


Danmarks 3R-Center havde inviteret Gilly Griffin fra Canadian Council on Animal Care til at fortælle om hendes arbejde og erfaring med at fremme implementeringen af de 3R’er i Canada.

”Alt var godt, men Gilly Griffins indlæg var interessant pga. informationer om branchens opfattelse/forståelse af de 3R-er”

Næste oplægsholder var Jens Lichtenberg fra Novozymes, som fortalte om de etiske dilemmaer, en etisk komite på en dansk industrivirksomhed stilles overfor i hverdagen i forbindelse med udførsel af forsøg med dyr. Indlægget tog afsæt i K. E. Løgstrups tanker om den ’etiske fordring’, hvorefter forskellige etiske holdninger (positioner) til brug af dyr til blev ridset op. Foredraget blev i øvrigt bedømt af mange, som værende det mest spændende på dagen.

Derefter skulle Danmarks 3R-Centers pris uddeles. Fødevareminister Dan Jørgensen havde takket ja til at overrække prisen, som blev tildelt Ellen Magrethe Vestergaard for hendes store arbejde med at udbrede kendskabet til 3R i Danmark og internationalt. En fyldt konferencesal kunne derfor klappe anerkendende af prismodtageren.

Sidste oplægsholder var Fanny Boisleve fra det franske kosmetikfirma Yves Rocher, som fortalte om kosmetikindustriens udfordringer i EU, hvor dyreforsøg i forbindelse med kosmetikprodukter ikke er tilladte.
Symposiets høje deltagerantal og deltagernes store tilfredshed med symposiet viser med al tydelighed, at der er skabt grobund for et årligt symposium. Danmarks 3R-Center er derfor på nuværende tidspunkt (marts 2015) i gang med forberedelserne til Danmarks 3R-Centers Symposium 2015, som får et endnu mere internationalt tilsnit.

Tilfredshedsundersøgelse

Alle symposiets deltagere modtog ved deres ankomst et symposiumhæfte med dagens program og præsentationer af symposiets foredrag og foredragsholdere. I symposiumhæftet havde vi desuden indsat et mindre spørgeskema, hvor deltagerne kunne udtrykke deres tilfredshed/utilfredshed med symposiet, ligesom de fik en mulighed for at kommentere på symposiet generelt. 75 deltagere udfyldte og afleverede skemaet, som vi herefter kunne analysere nærmere – i første omgang for at undersøge den umiddelbare tilfredshed med symposiet og siden hen for at give os information, som kan gøre Dannmarks 3R-Centers symposium 2015 endnu bedre.

Vi kunne hurtigt konkludere, at symposiet havde været en stor succes for deltagerne. I spørgeskemaet blev deltageren således bedt om at give symposiet en karakter, der afspejlede deres tilfredshed med arrangementet løbende fra 1 (ikke tilfreds) til 5 (meget tilfreds), hvilket resulterede i et gennemsnitligt resultat på hele 4,3, hvilket må betegnes som værende en stor succes. Deltagerne ytrede ikke bare tilfredshed med programmet, men også med pauserne, som gav plads til at netværke, ligesom mange gav udtryk for tilfredshed med Hotel Skt. Petris lokaler og mad. En deltager udtrykte sig således i undersøgelsen:

”Rigtig fint seminar. Dejligt venue. Godt med pauser, hvor man kan netværke”

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.