Man opdeler belastningen i fire forskellige niveauer

  1. Non-recovery betyder, at dyret bedøves, inden det udsættes for forsøgsprocedurer, ligesom dyret aflives uden at være kommet til bevidsthed. Dyret vil således kun opleve ubehaget ved at blive bedøvet. Dette regnes for den mildeste form for dyreforsøg.
  2. Mild belastning betyder, at dyret er ved bevidsthed under hele eller dele af forsøget, men at belastningen ikke betragtes som særlig voldsom. Eksempler på dette er blodprøver og injektioner, ind-gift af stoffer, der ikke giver anledning til ubehag, bedøvelse, scanninger og andre ikke invasive måle-metoder, kortvarig sult (under 24 timer), kortvarig isolation og adfærdstest, hvor dyret selv kan bestemme dets handlinger.
  3. Moderat belastning betyder, at dyret oplever f.eks. kortvarig moderat smerte, lidelse eller angst. Eksempler herpå kan være test af stoffer, der giver moderate bivirkninger, sult i mere end 48 timer (for rotter), kemoterapi eller bestråling, kræft der påvirker dyret eller indskrænket bevægelsesfrihed i en længere periode.
  4. Betydelig belastning (Severe) betyder, at dyret oplever belastende smerte, lidelse eller angst, eller oplever en betydelig svækkelse. Eksempler herpå kan være vaccinetest, hvor nogle af dyrene bliver så syge, at de kan dø af det, bestråling der ødelægger immunsystemet, elektrisk chok, længerevarende indskrænket bevægelsesfrihed eller modeller med fremadskridende dødelig sygdom.

Det kan forekomme, at dyr findes døde i deres bur. I et sådan tilfælde har dyret per definition oplevet en betydelig belastning - med mindre man med sikkerhed ved, hvorfor dyret er dødt og kan påvise, at det kun har oplevet en mindre belastning.

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (2015)

Non recovery

Andel

Mild (up to and including)

Andel

Moderate

Andel

Servere

Andel

Total

Mus

13.720

8,81%

91.134

58,53%

49.452

31,76%

1.387

0,89%

155.693

5.596

11,51%

22.929

47,15%

19.828

40,77%

279

0,57%

48.632

Marsvin

321

12,15%

2.100

79,46%

222

8,40%

2.643

Hamstere (syrisk)

172

100,00%

172

Andre gnavere

86

100,00%

86

Kaniner

255

15,29%

327

19,60%

1.082

64,87%

4

0,24%

1.668

Katte

59

100

59

Hunde

2

1,15%

161

92,53%

11

6,32%

174

Andre rovdyr

766

86,46%

120

13,54%

886

Heste, æsler og krydsninger

120

100,00%

120

1.071

10,12%

7.372

69,69%

2.006


18,96%

130

1,23%

10.579

Geder

11

100,00%

11

Får

25

53,19%

22

46,81%

47

Kvæg

105

18,92%

450

81,08%

555

Andre pattedyr

2

5,26%

36

94,74%

38

Høns

1.826

75,86%

523

21,73%

58

2,41%

2.407

Andre fugle

4

0,91%

417

95,21%

16

3,65%

1

0,23&

438

Reptiler

233

87,92%

32

12,08%

265

Rana

Xenopus

64

100,00%

64

Andre padder

2

7,69%

24

92,31%

26

2.450

96,84%

80

3,16%

2.530

50

0,29%

6.904

39,87%

10.135

58,52%

229

1,32%

17.318

Total

21.256

137.077

83.910

2.168

244.411

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Søg på 3rcenter.dk