Hvor mange forsøgsdyr bruges i Danmark

Antal forsøgsdyr anvendt i 2015 fordelt på dyrearter

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

153.864

63,67

48.171

19,93

Marsvin

2.643

1,09

Hamstere (syrisk)

172

0,07

Andre gnavere

86

0,04

Kaniner

1.661

0,69

Katte

59

0,02

Hunde

68

0,03

Andre rovdyr

872

0,36

Heste, æsler og krydsninger

109

0,05

10.402

4,30

Geder

11

0,00

Får

44

0,02

Kvæg

514

0,21

Andre pattedyr

35

0,01

Høns

2.335

0,97

Andre fugle

408

0,17

Reptiler

265

0,11

Xenopus

64

0,03

Andre padder

26

0,01

2.530

1,05

Andre fisk

17.318

7,17

Total

241.657

100

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Søg på 3rcenter.dk