Tidligere bestyrelser i Danmarks 3R-Center

Danmarks 3R-Center blev etableret i 2013. Nedenfor kan du finde sammensætningen af tidligere bestyrelser, ligesom du kan finde en liste over de arbejdsopgaver, som disse bestyrelser har igangsat og udført i samarbejde med 3R-centerets sekretariat.

Bestyrelse (II) udpeget 2018

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

3R-centerets bestyrelse
I november 2013 mødtes bestyrelsen i Danmarks 3R-Center for første gang. Fra venstre ses Erwin L. Roggen, Lisbeth E. Knudsen, Adrian Smith, Jan Lund Ottesen, Christine Nellemann, Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen og Peter Bie (observatør)